Kategori: Okategoriserade

Europeriska radondagen den 7 november

Radon orsakar dubbelt så många dödsfall som trafiken. Ökad riskmedvetenhet, lagar och säkerhetsutrustning har minskat antalet döda i trafiken. Dödsfallen orsakade av radon kan också minska genom att vi alla tar hälsorisken på allvar och tar reda på vad radonhalten

Ett misstag att ta bort radonbidraget

I en intervju med Ekot 2017-09-02 säger bostadsminister Peter Eriksson att ”det var ett misstag att ta bort radonbidraget”. Regeringen har i höstbudgeten avsatt medel för information om radon och bidrag till villaägare för sanering av förhöjda radonhalter. Lyssna på

Beställ din radonmätning senast 24/2 2016

Sista dagen för beställning av radondosor för långtidsmätning av radonhalten i vår är på onsdag den 24/2. Anledningen är att dosorna ska hinna levereras i tid för en minst 60 dagar lång mätning fram till den 30/4. Det är ett

Besvara villaägarenkät och delta i utlottning av brandskyddspaket

Svensk Radonförening genomför en enkätundersökning som bl.a. riktar sig till villaägare. Besvara enkäten och var med i utlottningen av 5 st designade brandskyddspaket: Villaägarenkät 2014.

Jul- och nyårshälsning

Du som har sänkt radonhalten inomhus känner kanske ännu större frid och trygghet än tidigare. Alla har möjlighet att få den känslan genom att, till att börja med, mäta radonhalten. Antingen är radonhalten under den högsta rekommenderade och allt är

Top