Författare: RadonAssistans

Europeriska radondagen den 7 november

Radon orsakar dubbelt så många dödsfall som trafiken. Ökad riskmedvetenhet, lagar och säkerhetsutrustning har minskat antalet döda i trafiken. Dödsfallen orsakade av radon kan också minska genom att vi alla tar hälsorisken på allvar och tar reda på vad radonhalten

Lungcancerpodden om radon

Vill du lyssna istället för att läsa? Då vill vi rekommendera avsnitt 42 i Lungcancerpodden som handlar om radon. Frågor som besvaras är bl.a. vad radon är, vad strålning är, varför radon är farligt, hur man mäter radon och en

Ett misstag att ta bort radonbidraget

I en intervju med Ekot 2017-09-02 säger bostadsminister Peter Eriksson att ”det var ett misstag att ta bort radonbidraget”. Regeringen har i höstbudgeten avsatt medel för information om radon och bidrag till villaägare för sanering av förhöjda radonhalter. Lyssna på

Väntar du på föreläggande om radonmätning?

Flera kommuner skärper tillsynen av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar för att miljökvalitetsmålen för 2020 ska uppfyllas. I Östra Skaraborg riskerar fastighetsägarna vite om de inte mäter radonhalten. Hur är det i din kommun? Väntar du på föreläggande, med den extra handläggningskostnad

Radon var dolt fel

Köparna av ett hus upptäckte inte att det fanns blåbetong i huset och stämde säljaren. Efter två turer i domstol har de nu fått rätt till prisavdrag på köpesumman, eftersom säljarna lämnat fel information vid köpet, skriver Allt om juridik.

Radon var fel i fastighet

Det är viktigt säljare av en fastighet lämnar korrekt information. Det framgår av en dom i Svea Hovrätt som Fastighetsmäklarförbundet relaterar till i artikeln Radon var fel i fastighet. En fastighetsägare som har tagit reda på husets radonegenskaper och dokumenterat

Strålsäkerhetsmyndigheten varnar för oseriösa försäljare

Strålsäkerhetsmyndigheten reagerar mot att oseriösa försäljare av radonmätningar uppger att de arbetar på uppdrag av myndigheten och kallar det för bluff. Det kan vara svårt att stå emot påstridiga försäljare när de hävdar att de har en myndighets uppdrag. Visst

Radon i Malmöfastigheter

Miljöförvaltningen i Malmö Stad hävdar att det inte finns blåbetong i Malmös offentliga byggnader. Däremot kan det finnas i privata bostäder och hyresfastigheter. Med en gammamätning kan man enkelt avgöra om byggnadsmaterialet i ett hus producerar mer radon än normalt.

Hundratusentals svenska hem har höga radonhalter

Hundratusentals svenska hem har höga halter av radon i inomhusluften. De boende utsätts för onödigt stor risk att drabbas av lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten finns de flesta av de ca 400 000 bostäderna med förhöjd radonhalt i kommunala fastighetsbolag på mindre

Radonväck – en väckarklocka att ta en radonvecka och få väck radon med lite radontech!

Den 7 november är det den europeiska radondagen. Syftet med den är att väcka medvetenhet om radon och dess skadliga effekt. Radon finns i de flesta hus, vanligen i låg halt. Det är lätt att minska risken att bli sjuk

Top